Presentació
Obres en curs
On ens trobem
Tràmits(cédules,ITE,Certif.Energètic)


DESPAXT D'ARQUITECTURA I DIRECCIONS D'OBRASom un equip de professionals dedicat a donar sevei tècnic al ram de la construcció:

 • PROJECTES D'ARQUITECTURA
 • DIRECCIONS D'OBRA
 • ESTUDIS, PLANS I COORDINACIONS DE SEGURETAT
 • CONTROLS DE QUALITAT
 • GESTIÓ D'OBRA. PROJEC MANAGEMENT
 • TAXACIONS
 • ITE'S
 • CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES
 • CÀLCUL D'ESTRUCTURES
 • AMIDAMENTS
 • PROJECTES D'ACTIVITATS
 • CEDÚLES D'HABITABILITAT

Ens trobem al Carrer Comerç nº 27 Altell de Lleida. CP 25007.

El nostre telèfon de contacte és 973.238784.

La nostra bústia de correu electrònic és: projecdos@projecdos.net

ESTEM A LA SEVA DISPOSICIÓ